Lyssna djupt på din kropp, 
andning och känslor
för att skapa förändring 

du längtar efter


Jag ser fram emot att få stötta dig i det.
Leg. psykolog Katya Waernelius

Välkommen!


Hur skulle det vara om du mötte ångest, nedstämdhet, ilska och skam som dina närmaste vänner? När vi med kärlek och närvaro lyssnar på det som våra smärtsamma känslor vill säga oss öppnar vi samtidigt en dörr för mer energi, inspiration, inre trygghet och njutning i våra liv. För hur skulle vi annars veta att vi håller något viktigt tillbaka om vi inte kände ångest? Hur skulle vi märka att något saknas i våra liv om inte nedstämdhet fanns? Och hur skulle vi förstå var våra gränser går om inte tack vare ilska? Det är bara några exempel på vad känslor kan berätta om vi vågar lyssna djupt på oss själva. Och känslor bor i hela vår kropp, i varje andetag vi tar. När du börjar se och höra mer av dig själv får du möjlighet att åstadkomma en hållbar förändring i linje med din djupaste längtan. Det är en fascinerande utvecklingsresa som jag  med hela mitt hjärta vill stötta dig på. 

Kanske upplever du...


 • Svårigheter i relationer, med andra och med dig själv
 • En känsla av att inte gilla dig själv, att inte trivas i ditt eget sällskap
 • Problem med närhet och sex; skam kring din kropp och sexualitet
 • Traumatiska erfarenheter i barndom och vuxen ålder
 • Ett mönster av att göra val i livet, som inte gagnar dig
 • Nedstämdhet och oro, med eller utan synlig anledning
 • Ensamhet och isolering; obehag när du är tillsammans med andra
 • Känslor av tomhet och meningslöshet
 • Funderingar kring vad du vill göra i ditt liv; svårigheter med att hitta dig själv
 • En känsla av att vara "fast" och inte veta hur du ska ta dig vidare
 • Utmattning; en känsla av att inte räcka till
 • Kriser och vägskäl i livet
 • Förluster och sorg
 • En längtan att förstå dig själv bättre och lära dig mer om vem du är
 • Behov av att utvecklas som person och förverkliga din potential.
 • Låt oss lära känna varandra


  Titta runt på min hemsida, läs om mig och om terapimetoder som jag använder. Kolla också i bloggen och följ med på en guidad meditation med mig. Om du känner dig tilltalad av det jag kommer med så hör av dig och boka en första session. Då får du en möjlighet att...
  • Hitta tillbaka till dig själv varsamt, i en miljö av öppenhet och acceptans
  • Släppa rädsla för dina utmaningar och börja utforska dem nyfiket
  • Upptäcka den rikedom och resurser som finns i din inre värld
  • Lära dig se dina motgångar som dina största källor till utveckling
  • Inse hur du kan skapa mer av det som du vill ha i ditt liv
  • Komma närmare genuin kärlek till dig själv
  • ... och så mycket mer.

  Om Katya Waernelius


  Min verksamhet Listen Deeply är en skapelse av mitt hjärta och min själ. Jag har aldrig kunnat passa in i befintliga strukturer. Har varit för nyfiken för att välja en och samma väg. Fördjupat mig i olika förhållningssätt till terapi och hittat något viktigt i varje. Inspirerats av olika andliga traditioner i min inre utveckling. Har praktiserat meditation i drygt tio år och har en flerårig erfarenhet av egenterapi.

  Parallellt med att ha egen verksamhet arbetar jag inom specialistpsykiatrin. Tack vare detta är jag van vid att möta människor med svår problematik och i mycket utmanande livssituationer. Jag har också omfattande erfarenhet av att behandla posttraumatisk stress till följd av krigsskador, tortyr och sexuella övergrepp. Som resultat av min psykologutbildning och klinisk erfarenhet har jag en hel del expertkunskaper. Men det som fascinerar mig mest i mitt arbete är stunder av icke-vetande, av total öppenhet och lyssnande, som händer när jag verkligen möter Dig.

  Förutom mitt arbete älskar jag att uppleva skog och hav, vara med min son, läsa poesi och böcker som handlar om filosofi och metafysik (och undersöka detta i mitt eget liv), dansa, skriva och fotografera (alla bilder och texter på hemsidan är mina egna).


  Som legitimerad psykolog arbetar jag enligt Socialstyrelsens riktlinjer för evidensbaserad praktik, är medlem i Psykologförbundet och har min verksamhet registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg.


  Utbildningar

  Psykologprogrammet på Stockholms universitet, psykodynamisk terapiinriktning. Fördjupning i trauma, sexologi och forskning kring andliga upplevelser.

  Creative mind coaching certification program med psykolog Stephen Gilligan.


  Fördjupningsutbildningar i behandling av komplex trauma och dissociation.


  Klinisk erfarenhet

  Psykolog inom specialistpsykiatri. Omfattande erfarenhet av terapi vid posttraumatisk stress, komplex trauma, akut stress och kriser, komplex sorg, depression, varierande ångesttillstånd, existentiella frågor och problem i relationer. Arbete med neuropsykiatriska utredningar. Erfarenhet av arbete med hbtq-personers psykiska hälsa. 

  Vad är integrativ terapi?


  Den unika helheten av att vara du går inte att omfatta med en enda psykologisk teori. Och mitt främsta mål är att möta just dig, med dina specifika utmaningar, längtan, egenskaper och livssituation. Därför använder jag mig av flera olika terapimetoder, vilket kallas för integrativ terapi. Här är några principer som jag utgår ifrån:

  • Vi har en inre värld som går att förstå (och förundras över).
  • Bakom smärtsamma känslor och problematiska beteenden finns behov som vi kan möta på ett konstruktivt sätt.
  • Beteendeförändring blir mer hållbar om den grundas i känslomässig insikt om egna behov.
  • Vi ingår i ett oändligt nät av relationer med andra och skapar hela tiden varandra genom dessa relationer.

  Metoder som jag använder mig av är affektfokuserad och relationell psykodynamisk terapi, compassionfokuserad terapi samt mindfulness. I min blogg kan du läsa mer om alla dessa principer och metoder (och mycket mer).

  Vad är medveten närvaro?


  Att spontant hitta ord som berör en vän i behov av stöd, att i tystnad ta in intrycken på en skogspromenad, att märka hur länge sen det var att du andades djupt på jobbet… Ögonblick som dessa är för mig exempel på vad som händer när vi blir närvarande i oss själva och i nuet. Närvaro kan ockå se ut på helt andra sätt. Att krypa ihop i sängen, gråta obehindrat och märka hur lättnad kommer; att spänna kroppen och välkomna ilskan som gör dig stark; att känna ångest fullt ut och inte låta den styra dig. Jag tror att terapi blir meningsfull endast om vi får direkta erfarenheter av förändring, som kan vara subtila, men kännbara. Och för att uppleva en förändring bör vi vara närvarande i alla dess stadier - innan, under tiden och efter, utan att sätta villkor på hur vår upplevelse ska vara. Detta gäller inte bara dig utan i högsta grad även mig som terapeut, för att jag ska kunna möta dig i allt som du kommer med. Det finns många olika verktyg för att främja och stärka närvaro. Dessa handlar om fokus, inifrånkommande uppmärksamhet på andning och kroppen, visualisering, rörelse och ljud, med mera. TIllsammans kommer vi att hitta sätt som passar just dig. Läs mer om medveten närvaro i min blogg.

  Min Blogg - om det jag älskar allra mest med terapi, psykologi och livet,
  uttryckt i prosa och i dikter

  Välkommen till min blogg!


  För mig blir psykologiska teorier och forskningsfynd mest givande om jag finner personliga sätt att relatera till dem, att förkroppsliga och besjäla dem i min egen erfarenhet. Jag har hört från en kollega om en psykiater som hon jobbade ihop med. Han har själv testat alla mediciner som han skrev ut till sina patienter, för att det var viktigt för honom att veta vad han utsätter dem för. Jag är inte säker på att jag hade gjort samma sak i hans roll, men när det kommer till terapi så känner jag att jag endast kan erbjuda mina klienter det som jag själv finner meningsfullt, hjälpsamt och inspirerande. Inte för att några andra tekniker är sämre i sig, utan för att jag är en sämre kvalificerad förmedlare av dessa. Därför använder jag mig av en hel del personliga erfarenheter från terapi och livet för att illustrera det som jag pratar om i mina bloggtexter. Jag skriver också dikter - för att jag finner terapeutiska erfarenheter djupt poetiska, och tvärtom - för att möjligheten att formulera en erfarenhet i poetisk form kan vara djupt läkande.

  Guidade meditationer

  Avsnittet är under utveckling. Kommer snart :)

  Kontakta mig