Välkommen!


Hur skulle det vara om du mötte ångest, nedstämdhet, ilska och skam som dina närmaste vänner? När vi med kärlek och närvaro lyssnar på det som våra smärtsamma känslor vill säga oss öppnar vi samtidigt en dörr för mer energi, inspiration, inre trygghet och njutning i våra liv. För hur skulle vi annars veta att vi håller något viktigt tillbaka om vi inte kände ångest? Hur skulle vi märka att något saknas i våra liv om inte nedstämdhet fanns? Och hur skulle vi förstå var våra gränser går om inte tack vare ilska? Det är bara några exempel på vad känslor kan berätta om vi vågar lyssna djupt på oss själva. Och känslor bor i hela vår kropp, i varje andetag vi tar. När du börjar se och höra mer av dig själv får du möjlighet att åstadkomma en hållbar förändring i linje med din djupaste längtan. Det är en fascinerande utvecklingsresa som jag med hela mitt hjärta vill stötta dig på.

Om Katya Waernelius


Min verksamhet Listen Deeply är en skapelse av mitt hjärta och min själ. Jag har aldrig kunnat passa in i befintliga strukturer. Har varit för nyfiken för att välja en och samma väg. Fördjupat mig i olika förhållningssätt till terapi och hittat något viktigt i varje. Inspirerats av olika andliga traditioner i min inre utveckling. Har praktiserat meditation i drygt tio år och har en flerårig erfarenhet av egenterapi.

Parallellt med att ha egen verksamhet arbetar jag inom specialistpsykiatrin. Tack vare detta är jag van vid att möta människor med svår problematik och i mycket utmanande livssituationer. Jag har också omfattande erfarenhet av att behandla posttraumatisk stress till följd av krigsskador, tortyr och sexuella övergrepp. Som resultat av min psykologutbildning och klinisk erfarenhet har jag en hel del expertkunskaper. Men det som fascinerar mig mest i mitt arbete är stunder av icke-vetande, av total öppenhet och lyssnande, som händer när jag verkligen möter Dig.

Förutom mitt arbete älskar jag att uppleva skog och hav, vara med mig son, läsa poesi och böcker som handlar om filosofi och metafysik (och undersöka detta i mitt eget liv), dansa, skriva och fotografera (alla bilder och texter på hemsidan är mina egna).


Som legitimerad psykolog arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer för evidensbaserad praktik, är medlem i Psykologförbundet, har min verksamhet registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg och följer GDPR.

Utbildning

Psykologprogrammet på Stockholms universitet, psykodynamisk terapiinriktning. Fördjupning i trauma, sexologi och forskning kring andliga upplevelser.

Creative mind coaching certification program med psykolog Stephen Gilligan.


Fördjupningsutbildningar i behandling av komplex trauma och dissociation.Klinisk erfarenhet

Psykolog inom specialistpsykiatri. Omfattande erfarenhet av terapi vid posttraumatisk stress, komplex trauma, akut stress och kriser, komplex sorg, depression, varierande ångesttillstånd, existentiella frågor och problem i relationer. Arbete med neuropsykiatriska utredningar. Erfarenhet av arbete med hbtq+ personers psykiska hälsa.Vad är integrativ terapi?


Den unika helheten av att vara du går inte att omfatta med en enda psykologisk teori. Och mitt främsta mål ät att möta just dig, med dina specifika utmaningar, längtan, egenskaper och livssituation. Därför använder jag mig av flera olika terapimetoder, vilket kallas för integrativ terapi. Här är några principer som jag utgår ifrån:

  • Vi har en inre värld som går att förstå (och förundras över).
  • Bakom smärtsamma känslor och problematiska beteenden finns behov som vi kan möta på ett konstruktivt sätt.
  • Beteendeförändring blir mer hållbar om den grundas i känslomässig insikt om egna behov.
  • Vi ingår i ett oändligt nät av relationer med andra och skapar hela tiden varandra genom dessa relationer.

Metoder som jag använder mig av är affekfokuserad och relationell psykodynamisk terapi, compassionfokuserad terapi samt mindfulness. I min blogg kan du läsa mer om alla dessa principer och metoder (och mycket mer).

Vad är medveten närvaro?


Att spontant hitta ord som berör en vän i behov av stöd, att i tystnad ta in intrycken på en skogspromenad, att märka hur länge sen det var att du andades djupt på jobbet… Ögonblick som dessa är för mig exempel på vad som händer när vi blir närvarande i oss själva och i nuet. Närvaro kan ockå se ut på helt andra sätt. Att krypa ihop i sängen, gråta obehindrat och märka hur lättnad kommer; att spänna kroppen och välkomna ilskan som gör dig stark; att känna ångest fullt ut och inte låta den styra dig. Jag tror att terapi blir meningsfull endast om vi får direkta erfarenheter av förändring, som kan vara subtila, men kännbara. Och för att uppleva en förändring bör vi vara närvarande i alla dess stadier - innan, under tiden och efter, utan att sätta villkor på hur vår upplevelse ska vara. Detta gäller inte bara dig utan i högsta grad även mig som terapeut, för att jag ska kunna möta dig i allt som du kommer med. Det finns många olika verktyg för att främja och stärka närvaro. Dessa handlar om fokus, inifrånkommande uppmärksamhet på andning och kroppen, visualisering, rörelse och ljud, med mera. TIllsammans kommer vi att hitta sätt som passar just dig. Läs mer om medveten närvaro i min blogg.